Mobil sidhuvud

*    DANSINSPIRERAD    *     LUSTFYLLD    *    TRÄNING    *

loading...

"En FAR-grupp hjälpte mig att komma tillbaka från en utmattnings-depression......Nu behöver jag bli glad igen, sa jag vid utvärderingen av FAR-gruppen. Jag fick förslaget att göra ett studiebesök på Heléne Olivegrens GOOD MOVE dans. 

Jag kände mig glad under dansen och roades dessutom av att promenera/dansa hem med vickande höfter. Det fanns liv i skåpet jag bar på. Nu är jag inne på min 4:e termin och samma känslor väcks i mig varje gång!"

Berit Sanker

FYSS - Fysisk aktivitet som Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

FaR - Fysiska aktiviteter på Recept

Flera av Helénes dansgrupper står med i Aktivitetskatalogen som primärvården i Göteborg centrum/väster ansvarar för. Den används som vägledning då personal föreskriver fysisk aktivitet på recept som komplement eller alternativ till annan behandling. 

För mer info beträffande FaR var god se nedan länk.
www.halsolots.se